Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Bijbelkiosk Hoeksche Waard in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Bijbelkiosk Hoeksche Waard en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, multimedia en geschenkartikelen.

Artikel 2 Identiteit ondernemer
Naam: Bijbelkiosk Hoeksche Waard
Vestigingsadres: Oostdijk 8-10, 3261KH, Oud-Beijerland, Nederland
Telefoon: 0186-640191
Email: info@bijbelkioskhoekschewaard.nl
Website:
KvK-nummer: 23053979
BTW-nummer: 007550248B01

Artikel 3 Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door Bijbelkiosk Hoeksche Waard gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Bijbelkiosk Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten
• Alle bestelde producten kunnen afgehaald worden in onze winkel.
• Wij leveren alleen boeken, CD's en DVD's (dus geen cadeau artikelen e.d.) aan het door de koper opgegeven adres in Nederland. Wij leveren niet aan adressen buiten Nederland. Levering geschiedt via TNT, Post NL of DHL.
• Uitverkoop artikelen worden niet naar klanten verzonden, maar kunnen alleen in de winkel afgehaald worden.
• Verzendkosten binnen Nederland zijn gratis bij bestellingen vanaf € 50,0. Bij bestellingen tot € 50,00 wordt een bijdrage van € 3,95 voor verzend-, verpakkings- en administratiekosten in rekening gebracht.
• In principe duurt een levering per post 2 tot 5 werkdagen, indien uw betaling voor 15.30uur is ontvangen.

Artikel 5 Betaling
• Facturering door Bijbelkiosk Hoeksche Waard vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
• Betaling door koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door Bijbelkiosk Hoeksche Waard aangegeven bankrekening. Tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via Ideal.
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Bijbelkiosk Hoeksche Waard gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan koper.

Artikel 6 Reclames en retourzendingen
• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Bijbelkiosk Hoeksche Waard te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Bijbelkiosk Hoeksche Waard te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Bijbelkiosk Hoeksche Waard, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Bijbelkiosk Hoeksche Waard. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
• Bijbelkiosk Hoeksche Waard is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Bijbelkiosk Hoeksche Waard en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.